Uutiskirje 06/2023

18.7.2023

Kukkian Suojeluyhdistys ry:n uutiskirje 06/2023

Kesäinen tervehdys Kukkian suojeluyhdistyksen jäsenille!
Voimme olla tyytyväisiä siihen, että Kukkian veden laatu on edelleen luokiteltu hyväksi, mutta linnuston, kasviston, ja kalaston muutokset kertovat kehityksen kääntymisestä huonompaan suuntaan. Kukkianlinnusto ja sen muutokset – Kukkian Suojeluyhdistys ry (kukkianpuolesta.fi)  Suvivesiensuojeluhanke 16.11.2022 (epaper.fi) Vesistöhanke- Kukkian kalaston tila laski välttäväksi – saaliin määrä puolitoistakertaistuikoekalastuksessa (aitosuvi.fi) Veden kirkkaus eli näkösyvyys on kuitenkin viime vuosina aikoina selvästi heikentynyt. Vesistöhanke- Kirkasvetinen Kukkia on samentunut (aitosuvi.fi)   

Rehevöitymiskehitys on pysäytettävä ajoissa, koska vauhtiin päästyään rehevöityminen ruokkii itse itseään, ja järven tilan parantaminen on siinä vaiheessa jo hyvin vaikeaa. Rehevöitymistä estäviä tai hidastavia toimenpiteitä ovat mm. laskuojien kunnostaminen, kosteikkojen rakentaminen ja vedenvirtauksen edistäminen ahtaissa paikoissa Kukkian eri osien välillä.

Suojeluyhdistys toteuttaa vedenparannushankkeita yhteistyössä Suvi-hankkeen ja Aito Suvi ry: kanssa. Ajankohtaisia asioita ovat tällä hetkellä laskuojan kunnostus Leppänällä ja Kuivassalmen vedenvirtauksen palauttaminen. Laskuojan kunnostaminen vähentää ravinteiden kulkeutumista järviveteen. Kuivassalmessa tavoitteena on estää runsasta sinileväkasvustoa ja lahdenpohjukoiden umpeenkasvamista.  Hankkeiden suunnitteluun on tänä vuonna haettu rahallista avustusta.

Tänä vuonna Kukkian vedenpinnan keväinen nousu jäi edellisvuotta vähäisemmäksi mm. talven vesisateiden vuoksi. https://aitosuvi.fi/ajankohtaista/jarvien-pinnat-kaantyvat-nousuun-mutta-kevattulva-jaa-maltilliseksi  Sen sijaan vedenpinnanvoimakas lasku loppukesästä on ollut ranta-asukkaiden huolenaiheena jo usean vuosikymmenen ajan. Vesistöhanke- Järvenpinnat ovat 70–80 senttimetriä kevättä matalammalla (aitosuvi.fi)  Yksi tähän ilmiöön vaikuttava tekijä on Kukkianvirran uoman kaivaminen 1990-luvulla 1.6 metrin syvyiseksi suunnitellun yhden metrin syvyyden sijasta. Suojeluyhdistyksellä on asiantuntijalla teetetty valmis suunnitelma Kukkianvirran kunnostamiseksi siten, että Kukkian alinta vedenkorkeutta saadaan nostettua ilman, että keskivedenkorkeus muuttuu tai Vihavuodenkosken poikasuomaan, Vihajärveen tai Vuolle-Keskiseen tulee merkittäviä muutoksia. Suunnitelma odottaa edelleen Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimenpiteitä. Teemme parhaamme asian edistämiseksi.

Haja-asutuksen merkitys Kukkian ravinnekuormituksessa on iso, ja siksi jokaisen ranta-asukkaan panos on tärkeä. Vesistöhanke- Ohjeita ranta-asukkaalle (aitosuvi.fi)  Rannan luonnollisen kasvillisuuden ja puuston säilyttäminen estää ravinteita siirtymästä järviveteen. Jätevesiä, käymäläjätteitä tai pesuaineita ei saa päästää järveen. Tietoa vedettömistä käymälöistä on saatavana lauantaina 1.7. Luopioisten Kesäpäivän aamukahvi-tapahtumassa, jossa kuullaan myös käyttäjäkokemuksia. Lisätietoa löytyy Aitosuvi- yhdistyksen sivuilta Vesistöhanke- Kukkian huussikierros kirkkoveneellä la 1.7. (aitosuvi.fi)  ja suojeluyhdistyksen sivuilta Kuivakäymälänhoito – Yksittäisen mökkiläisen helpoin tapa huolehtia Kukkia-järvestä –Kukkian Suojeluyhdistys ry (kukkianpuolesta.fi)  

Valkeakoski-opiston ”Kotiranta kuntoon” kurssilla Kotirantakuntoon – Valkeakoski-opisto (opistopalvelut.fi)  voi syksyllä 2023 etäopiskellen syventää tietämystään tarvittavista toimista omalla rannalla. 
Suojeluyhdistys on mukana Luopioisten kesätapahtumissa, mm. 1.7. kesäpäiväkahveilla Pytingin puistossa, ja mahdollisuuksien mukaan 29.7. Rautajärven markkinoilla. Suojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 22.7.2023 klo 14 Mikkolan Navetalla.  Kokouksessa käsitellaan mm. yhdistyksen toimintasuunnitelma ja valitaan hallitus seuraavalle toimikaudelle.

Tervetuloa niin vanhat kuin uudet jäsenet kesän tapahtumiin ja vuosikokoukseen valitsemaan hallituksen jäsenet, evästämään tulevaa hallitusta ja tuomaan uusia ideoita. Aktiivisia toimijoita kaivataan mukaan. Pidetään Kukkia puhtaana myös tulevaisuudessa!
 

Ystävällisin terveisinKukkian Suojeluyhdistyksen hallitus
Antti Karttunen, Marjo Taajamaa, Veikko Jokela,
Elisse Heinimaa, Terttu Salmela, Eija Gaily ja Miika Utoslahti
www.kukkianpuolesta.fi
info@kukkianpuolesta.fi