Uutiskirje 09/2023

7.9.2023

Kukkian suojeluyhdistys ry:n jäsenviesti

Hyvät Kukkian suojeluyhdistyksen vanhat ja uudet jäsenet,
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Mikkolan navetalla Luopioisissa 22.7.2023. 
Läsnä oli 26 yhdistyksen jäsentä; suuret kiitokset mukanaolosta teille kaikille! Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat ja toimintasuunnitelma. Ajankohtaisina tavoitteina mainittiin Kukkian vedenpinnanvaihtelun tasaaminen, osallistuminen Kukkiaan laskevien ojien kunnostamistoimintaan ja pengerteiden vedenlaatuun kohdistuvien vaikutusten selvittäminen. Yhdistykselle valittiin uusi hallitus, johon kuuluvat Eija Gaily, Marja Halme, Risto Kuusela, Terttu Salmela Marjo Taajamaa ja Miika Utoslahti. Toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Uusikartano ja varahenkilöksi Markku Pitkäranta. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Eija Gaily ja sihteeriksi Marjo Taajamaa.

Kukkianvirran kunnostushanke on ollut vireillä suojeluyhdistyksessä 2012 alkaen, sen jälkeen kun uoma kaivettiin 1990-luvulla 1.6 metrin syvyiseksi suunnitellun yhden metrin syvyyden sijasta. Suojeluyhdistyksen asiantuntijalla teettämän esisuunnitelman mukaan alinta vedenkorkeutta voisi pohjakynnyksellä nostaa ilman, että keskivedenkorkeus merkittävästi muuttuu Kukkialla, Vuollekeskisellä tai Vihajärvellä. Pirkanmaan ELY-keskus on kesällä 2023 arvioinut suunnitelman ja päätynyt siihen, että hankkeelle on haettava vesilain mukainen lupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Yhdistyksen hallitus kävi 26.8. Vihavuosi ry:n vieraana tutustumassa Kukkianvirran kunnostushankkeen mahdollisiin vaikutuksiin Vihavuoden koskeen. Jatkotoimista neuvotellaan syksyn aikana Pälkäneen kunnan kanssa. Esisuunnitelma on nähtävissä suojeluyhdistyksen nettisivuilla https://www.kukkianpuolesta.fi/kukkianvirran-ja-vihavuodenkosken-mallinnus/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Syksyn aikana Suvi-hanke ja Valkeakoskiopisto toteuttavat jälleen ”Kotiranta kuntoon”-kurssin alkaen keskiviikkona  13.9. joka toinen keskiviikkoilta Teamsissa.  Monipuolisten asiantuntijaluentojen lisäksi kurssin aikana voi käydä keskustelua sekä yleisistä että oman rannan huolenaiheista. Aiempina vuosina kurssi poikinut sekä pieniä että isoja kunnostushankkeita. Kurssimaksu on 32 € ja ilmoittautuminen tapahtuu Valkeakoski-opiston kautta. Kurssiesittely ja ohjeet löytyvät Suvi-sivuilta: https://www.aitosuvi.fi/ajankohtaista/kotiranta-kuntoon-kurssi-antaa-ohjeita-vesien-hoitoon-ja-kunnostukseen.

Yhteistyö muiden vesistönsuojelun toimijoiden kanssa on ehdottoman tärkeää, mutta sen lisäksi mietitään, mikä Kukkian suojeluyhdistyksen erityinen työsarka voisi olla. Hallitus on syksyn aikana laatimassa strategiaa tulevien vuosien toiminnan pohjaksi. Tähän työhön toivomme saavamme myös yhdistyksen jäsenien panosta. Kerro meille, mitkä sinun mielestäsi ovat Kukkian suojeluyhdistyksen tärkeimpiä keinoja tai kohteita järven hyvän tilan säilyttämiseksi.  Ota yhteyttä myös, jos olet kiinnostunut osallistumaan yhteiseen toimintaan, esimerkiksi talkootyöhön, tai antamaan asiantuntija-apua järven suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Postia voi lähettää osoitteeseen info@kukkianpuolesta.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää mahdolliset sähköpostiosoitteen muutokset ja uusien jäsenien tiedot, jos allaoleva linkki ei toimi.


 

Ystävällisin terveisinKukkian Suojeluyhdistyksen hallitus
Eija Gaily, Marja Halme, Risto Kuusela,
Terttu Salmela, Marjo Taajamaa ja Miika Utoslahti
www.kukkianpuolesta.fi