Suvi-hankkeen tilannekatsaus 12.3.2021

15.3.2021

Viestinnän tuloksia ja suunnitelmia

 • −  Sydän-Hämeen Lehden Talvilehden juttu, levikki 13 000
 • −  Kotisivukävijät https://www.aitosuvi.fi/ 1 kk ajalta 868 hlöä
 • −  Facebook-julkaisuilla (8 kpl) tavoitettu tähän mennessä 4946 hlöäViestintä on luonut hyvin tietoisuutta hankkeesta. Suhtautuminen on pääasiassa erittäin myönteistä ja viestinnän ansiosta hankkeeseen on tullut jo muutamia uusia toimijoita.Viestintä jatkuu hankkeen etenemisen myötä jatkuvana virtana. Materiaalia julkaistaan kotisivuilla ja aiheista tehdään nostoja facebook-sivuille. Hankkeen Instagram-tili on myös aktivoitumassa. Siellä julkaistaan eri sisältöä. Lehtijuttuja tehdään säännöllisesti hankkeen uutisaiheista.Sydän-Hämeen Lehden Kesälehden väliin tulee SUVI-liitelehti.

Vapaaehtoisverkoston tukitoimet

Vapaaehtoistoimijoita neuvotaan tällä hetkellä sähköpostilla ja puhelimella. Suunnitteilla on Teams- kokoontuminen joka toinen viikko.

Tapahtumaluettelo on ennallaan (ks. edellinen tilannekatsaus). Tällä hetkellä odotetaan sulkuviikkojen tuloksia ja tulevia koronarajoituksia. Tilaisuuksia suunnitellaan järjestettäväksi etäyhteyksillä.

Tekninen vesistökunnostus

KVVY on tehnyt 2.3.2021 päivätyn tarjouksen, jonka ohjausryhmän jäsenet saivat etukäteen sähköpostilla. Tarjousta pyydettiin erityisesti, koska hankkeen edetessä on tullut tarve muuttaa hankesuunnitelmaan kirjattua järvivesinäytteiden ottoa.

Tutkimukset toteutetaan kesän 2021 aikana Pälkänevedellä, sillä Kukkiasta on jo olemassa paljon tietoa ja siellä on edelleen FresHabit -hankkeen näytteenottoa. Pälkänevesi on keskeinen järvi, jonka rannoilla on paljon kesäasukkaita. Jos saamme tulosten pohjalta kunnostustoimia liikkeelle Pälkänevedellä, ne kiinnostavat laajaa joukkoa. Jatkossa tutkimuksia tehdään myös muilla järvillä.

Tutkimukset koostuvat kolmesta osa-alueesta:

 1. Järvivesinäytteet, jotka otetaan syvänteistä lopputalvesta ja loppukesästä
 2. Paleolimnologinen tutkimus, jolla tutkitaan järven tilan kehittymistä ja suuntaa vuosikymmenten aikana
 3. Ojavesinäytteet, jotka otetaan kevään tulvahuipun aikanaAlueellisen vesiensuojelusuunnitelman valmistelu alkoi 12.3.2021.

Työryhmään kuuluvat edustajat Pirkanmaan ELY-keskuksesta, KVVY:stä; Pälkäneen kunnasta ja Aitoon kalastuskunnasta. Hankeryhmä ohjaa luonnoksen edistymistä. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi viimeistään talvella 2022.

Hankkeen tekijät

Hankevetäjä Marja-Liisa Suomalainen/Sirium Oy 040 578 0782, marja@sirium.fi Viestintäpäällikkö Tommi Liljedahl

Ohjausryhmä:

 • Heidi Loukiainen, Pälkäneen kunta
 • Erkki Nurmi, Luopioisten Säästöpankkisäätiö
 • Janne Pulkka, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys
 • Salla Taskinen, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Mika Tolvanen, Luopioisten Säästöpankkisäätiö

Hankeryhmä ja asiantuntijat:

 • Jaakko Ahola, MTK Pirkanmaa
 • Hanna Alajoki, KVVY
 • Eeva Einola, FresHabit-hanke/Vanajavesikeskus
 • Elina Heinonen, Pälkäneen kunta
 • Ilkka Heinonen, MHY Roine
 • Tero Heikkilä, Pälkäneveden ranta-asukas
 • Sari Hiltunen, ProAgria Pirkanmaa
 • Veikko Hoppula, Pälkäneen Pitkäjärven Kunnostusyhdistys ry
 • Antti Karttunen, Kukkian Suojeluyhdistys
 • Jukka Kittilä, Pälkäneen Yrittäjät ry
 • Juho Kulonen, MTK Pälkäne – varalla Yrjö Tanila
 • Tommi Liljedahl, SUVI-hankkeen viestintäpäällikkö
 • Erkki Nurmi, Luopioisten Säästöpankkisäätiö
 • Jarmo Oesch, MTK Luopioinen
 • Thomas Penttilä, Aitoon kalastuskunta
 • Salla Taskinen, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Päivi Tiiva, Pirkanmaan Metsäkeskus
 • Margit Tuomola, Luopioisten Yrittäjät ry

Suvi-hankkeen kanssa yhteistyötä tekevä, Luopioisten Yrittäjien käynnistämä ympäristö- ja yrittäjyyskasvatushanke

Hanke kouluttaa nuoria vesiensuojelulähettiläiksi ja koululaisten vesistöpajan ohjaajiksi. Lähettiläskoulutuksen osa-alueina ovat vesiensuojelu, viestintä ja neuvojana toimiminen. Ohjaajakoulutus sisältää opetusta lasten ja nuorten ohjaamiseen.

Ympäristö- ja/tai viestintäkoulutuksen käyneille nuorille tarjotaan mahdollisuus toimia vesiensuojelulähettiläinä ja koululaisten vesistöpajan ohjaajina Pälkäneellä vuonna 2021. Kesätyöjaksot ovat joko koululaisten vesistöpajojen ohjausta (viikon työjakso kouluaikana) tai viestintälähettiläänä toimimista (3 viikon työjakso kesällä).

Mahdollisuutta koulutukseen ja kesätyöhön on tarjottu pälkäneläisnuorille Pälkäneen yhteiskoulu ja lukion sekä Anna Tapion koulun kautta. Koulutukseen ilmoittautui 45 nuorta ja kesätyöjaksoa haki 27 nuorta. Koulutukset järjestetään iltaisin huhti-toukokuussa, ainakin osittain etäkoulutuksina.

Syksyllä nuorille tarjotaan yrittäjyyskoulutusta ja mahdollisuutta ohjattuun 4H-yrityksen perustamiseen. Yrittäjyyskoulutuksen toteutustapa ja kouluttajat varmistuvat kevään aikana.

Hankkeelle on haettu rahoitusta Pirkan Helmeltä, Luopioisten Säästöpankkisäätiöltä ja paikallisilta yrityksiltä. Päätökset palkattavien nuorten määrästä ja heidän ohjaajansa palkkauksesta tehdään heti rahoituksen varmistuttua huhtikuun alkupuolella.