Näkösyvyys ja fosfori Kukkian Uritunselkä vuosina 1995-2020

6.7.2020