Luopioisten arkeologinen inventointi

15.2.2021

Ohessa linkki Luopioisten arkeologinen inventointi – dokumenttiin (2004):

Miikka Haimila, Museovirasto, 2004

Johdanto (poimittu dokumentista):

Luopioisten arkeologinen perusinventointi tehtiin 4.5.-28.5. Edellinen inventointi on tehty vuonna 1963, joten koko kunnan muinaisjäännösten tarkastamisesta yhdellä kertaa oli ehtinyt kulua yli neljäkymmentä vuotta, mikä on huomattavan pitkä aika. Inventoinnin tarkoituksena oli tarkistaa aiemmin tunnettujen muinaisjäännösten kunto, laajuus ja sijainti, mutta samalla yritettiin etsiä aiemmin tuntemattomia merkkejä menneisyyden ihmisten toimista Luopioisten alueella. Työt keskittyivät esihistoriallisiin kohteisiin, mutta myös uudempia jäänteitä tarkastettiin niiden osuessa kohdalle.