Kukkian Suojeluyhdistys ry:n uutiskirje 11/2022

9.1.2023

Hyvä Kukkian Suojeluyhdistyksen jäsen, Kesä Kukkian rannoilla on tältä vuodelta ohi, mutta työ Natura-ohjelmaan kuuluvan ainutlaatuisen Kukkia-järven puolesta jatkuu. Työtä todella tarvitaan, sillä vedet ovat taas poikkeuksellisen alhaalla ja näkösyvyys edelleen takavuosia heikompi.

Olemme myös syventäneet yhteistyötämme Suvi-hankkeen kanssa, jotta saisimme mahdollisimman paljon tukea Kukkian asioiden edistämiseksi. Kaksi hanketta onkin jo edennyt ilahduttavan pitkälle, tiedotamme näistä hankkeista lisää seuraavassa uutiskirjeessämme.

ETKÖ OLE VIELÄ JÄSEN? LIITY TÄSTÄ!

Kukkian vedenkorkeus lähes ennätysalhainen

Monia ranta-asukkaita huolestuttaa Kukkian vedenpinnan korkeuden voimakas vaihtelu. Tämänkin vuoden lokakuussa vedenpinta oli 80 cm alempana kuin keväällä. 
Juuri nyt vesi on vuodenaikaan nähden selvästi normaalia alempana (kuvan lähde: vesi.fi). 

Vedenkorkeuden voimakkaaseen vaihteluun vaikuttavat paitsi Kukkiaan ympäröivästä maastosta ja laskuojista huuhtoutuvat vedet kuin myös poistuma Kukkianvirran kautta. Virran uoma kaivettiin suunniteltua syvemmäksi 1990-luvulla tehdyn kunnostustoimenpiteen yhteydessä.


Kukkian vedenlaatu on hyvä, mutta näkösyvyys heikkenee

Suvi-hankkeen teettämän tutkimuksen mukaan varsinaista rehevöitymiskehitystä ei toistaiseksi ole havaittavissa, vaikkakin veden kirkkaus eli näkösyvyys on viime vuosina selvästi heikentynyt. Rehevöitymistä on silti tärkeä yrittää estää. Vaikuttavia toimenpiteitä ovat mm. laskuojien kunnostaminen ja kosteikkojen rakentaminen ojien varrelle. Vedenvirtauksen edistäminen ahtaissa paikoissa Kukkian eri osien välillä voi paikallisesti parantaa veden laatua. Suojeluyhdistys toimii yhteistyössä Suvi -hankkeen ja Aito Suvi kannatusyhdistyksen kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi (kuvan lähde: aitosuvi.fi)
Lue SHL:stä asiantuntijakirjoitus: “Kukkia on nuhraantumassa” *


* maksuton SHL:n näyteartikkeli avoinna kaikille marraskuun loppuun asti

Suojeluyhdistys on teettänyt asiantuntijalla suunnitelman Kukkianvirran kunnostamiseksi siten, että vedenpinnan vaihtelu vähenee, mutta keskikorkeus ei muutu. Kunnostaminen voisi samalla hillitä myös alempien vesistöjen vedenpinnan vaihtelua. Tämä suunnitelma odottaa Pälkäneen kunnan viranomaisten käsittelyä ja toivottavasti etenee mahdollisimman pian. Lue SHL:stä puheenjohtajamme haastattelu: “Kukkianvirran pohjakorkeus saatava ennalleen” *⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ * maksuton SHL:n näyteartikkeli avoinna kaikille marraskuun loppuun asti.


Ranta-asukkaalla on hyvät auttamismahdollisuudet

Jokainen ranta-asukaskin voi auttaa. Kukkiaa pysymään hyvässä tilassa vähentämällä ravinnehuuhtoutumia omasta rannasta järviveteen. Rannan luonnollinen kasvillisuus maalla ja rantavedessä on tärkeä säilyttää. Kasvit käyttävät pihalta valuvia ravinteita kasvuunsa ja estävät niitä huuhtoutumasta järveen. Puut rannalla antavat lisäksi tuulensuojaa ja helteillä varjoa. Jäte- ja pesuvesiä ei saa päästää järveen. Myös biohajoavat pesuaineet kuormittavat vesistöjä. Särkikalojen poistaminen vedestä voi auttaa järven tilaa. Petokaloilla on tärkeä rooli särkikalojen poistamisessa.

Vastaa myös kyselyyn Pälkäneen vesistä kiinnostuneille⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Suvi-hankkeen käyttöön ja sitä kautta edistää vesienhoitoa Pälkäneellä. Kiitos, että olet mukana suojeluyhdistyksessä. Yhdessä tekemällä voimme pitää meille kaikille rakkaan Kukkiamme puhtaana myös tulevaisuudessa! Vinkkaa yhdistyksestä mahdollisille uusille jäsenillekin – mahdollisuutemme vaikuttaa ovat sitä suuremmat, mitä enemmän meitä on.


Ystävällisin terveisin

Kukkian Suojeluyhdistyksen hallitus
Antti Karttunen, Marjo Taajamaa, Veikko Jokela,
Elisse Heinimaa, Terttu Salmela, Eija Gaily ja Miika Utoslahti

www.kukkianpuolesta.fi
info@kukkianpuolesta.fi


Copyright (C) 2022 Kukkian Suojeluyhdistys ry.

Yhteystietomme ovat:
Kukkian Suojeluyhdistys ry
Ritvanpolku 8
Luopioinen
36760 Finland