Kukkian suojeluyhdistys ry:n tiedote 29.11.2023

29.11.2023

Hyvät Kukkian suojeluyhdistyksen jäsenet,


Suojeluyhdistyksen hallitus on valmistellut yhdistyksen toimintastrategiaa tuleville vuosille. Tavoitteemme on Kukkian pysyminen kirkasvetisenä ja luonnoltaan monipuolisena sekä palautuminen aiempaan erinomaiseen ekologiseen tilaan.  Strategiaehdotuksen viimeistelemiseksi toivomme saavamme yhdistyksen jäseniltä ajatuksia ja ideoita sekä toiminnan tavoitteista että käytännön keinoista niiden saavuttamiseksi.  Järjestämme keskustelua varten jäsentapaamisen, jonka alustava päivämäärä on lauantai 16.3.2024. Yhteisen kokoontumisen lisäksi järjestetään mahdollisuus osallistumiseen myös etänä. Tarkemmat tiedot ajasta ja paikasta tulevat seuraavassa jäsenviestissä.


Kukkian suojeluyhdistys pyrkii haitallisten vieraslajien torjuntaan ja alkuperäisen kasviston ja eläinkunnan suojelemiseen. Pienpedot minkki ja supikoira ovat vieraslajeja, jotka verottavat voimakkaasti vesilintukantoja, myös Kukkialla. Vieraspetojen poistopyynti vaikuttaa etenkin vesirajassa ja maassa pesivienlintukantojen säilymiseen.


Pälkäneen ja Luopioisten riistanhoitoyhdistys on jo aiemmin ilmoittanut Sydän-Hämeen lehdessä vieraspetojen pyyntiin lainattavista loukuista. Ämmätsän eräpäivillä heräsi keskustelua asiasta myös Kukkian suojeluyhdistyksen kanssa. Olemmekin yhdessä alueen metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistyksen kanssa koonneet Kukkian ympärille yhteyshenkilöiden verkoston, joka voi lainata kalustoa ja opastaa ja neuvoa minkkien ja supien oikeaoppisessa ja eettisessä pyynnissä.

Vieraspetojen pyynnin yhteyshenkilöt:

Haltia, Holja, Luopioinen: Mikko Ahola p. 040 558 4052

Rautajärven alue: Kantolan metsästäjät / Juho Tähkänenp. 050 435 1388

Puutikkala: Pälkäneen ja Luopioisten riistanhoitoyhdistys, Jari Salminen p. 0400 253 114

Kuohijoen ja Padankosken suunta / Kuohijoen Eräpojat: Jouni Ali-Kippari p. 0400 343 768


Kukkianvirran asia on edelleen selvityksessä. Kuten aiemmin kerroimme, ELY-keskus päätyi kunnostuksen esisuunnitelman perusteella antamassaan lausunnossa heinäkuulta 2023 siihen, että mahdollisen pohjapadon rakentamiselle on haettava vesilain mukainen lupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Pohjapadolla pyrittäisiin tasaamaan Kukkian vedenkorkeuden vaihtelua eri vuodenaikoina. Esisuunnitelma on nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla https://www.kukkianpuolesta.fi/kukkianvirran-ja-vihavuodenkosken-mallinnus/. Mahdolliset toimenpiteet pitäisi suunnitella siten, että Kukkian alipuolisille vesistöille ja Vihavuoden koskelle ei aiheudu haittaa. Tällä hetkellä Kukkian vesi on vuodenaikaan nähden keskiarvoa korkeammalla. Vedenkorkeustietoja voi katsoa esim. osoitteessa vesi.fi-karttapalvelu.


Yhdistyksen nettisivuja uusitaan parhaillaan.  Jäsenmaksulaskutus tilikaudelle 1.6.2023-31.5.2024 on pääosin vielä tekemättä. Jäsenmaksut on tarkoitus laskuttaa uuden ohjelman kautta, ja tuo uusi alusta alkaa kohta olla valmiina laskutusten aloittamiseksi. Jäsenmaksupostia on siis odotettavissa yhdistyksen jäsenille. Myös vanhat nettisivut toimivat toistaiseksi osoitteessa Kukkian Suojeluyhdistys ry – Kukkian puolesta. Postia voi lähettää osoitteeseen info@kukkianpuolesta.fi.


Kukkia alkaa olla jäässä. Muistetaanhan jäillä liikkuessamme huolehtia turvallisuudesta sekä siitä ettei jään päälle jää roskaa järveä myöhemmin likaamaan. Nautitaan pakkaspäivistä upean Kukkian rannoilla!


Ystävällisin terveisin

Kukkian Suojeluyhdistyksen hallitus
Eija Gaily, Marja Halme, Risto Kuusela,
Terttu Salmela, Marjo Taajamaa ja Miika Utoslahti
www.kukkianpuolesta.fi
info@kukkianpuolesta.fi