Vuosikokous

Kokouksen aluksi kuulemme maatalous- ja metsätieteiden tohtori, limnologi Seppo Rekolaisen esityksen ”Suomen järvien vedenkorkeudet”. Sen jälkeen ohjelmassa on hallituksen päivitys Kukkianvirran tilanteesta. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hyväksytään KSY:n toimintastrategia. Vuosikokouksen asiakirjat löytyvät yhdistyksen nettisivulta:

https://www.kukkiansuojeluyhdistys.fi/tiedostot/vuosikokous2024/