Rautajärven markkinat

Kukkian suojeluyhdistyksen ja Aito Suvi ry:n esittelypiste Rautajärven markkinoilla. Tule
kuulemaan, miten järveä rehevöittävää ravinnekuormitusta pienennetään koti- ja mökkijärvellä.
Jaossa ranta-asukkaan opas ja Suvi-lehti.