Padankosken kotakahvila/Hermanninpäivä

Kukkian suojeluyhdistyksen ja Aito Suvi ry:n esittelypiste Hermanninpäivän tapahtumassa
Padankosken kotakahvilalla. Tule kuulemaan, miten järveä rehevöittävää ravinnekuormitusta
pienennetään koti- ja mökkijärvellä. Jaossa ranta-asukkaan opas ja Suvi-lehti.